Kúpili / predali ste nehnuteľnosť? Čo ďalej?

Kúpili / predali ste nehnuteľnosť? Čo ďalej?

Aké povinnosti vás čakajú po predaji/kúpe nehnuteľnosti sa dozviete v tomto článku.Kúpa nehnuteľnosti.Prevzali ste byt na základe preberacieho protokolu. Po vklade kúpnych zmlúv na katastri dostanete návrh na vklad s plombou (pri autorizovanom advokátovi vám advokát pošle elektronický návrh na vklad).

1. Prihlásenie sa k odberu elektriny a plynu. Teraz môžete ísť prepísať elektrinu a plyn (na VSE, SPP). Pri kúpe domu idete aj na vodárne.

TIP: môžete si vybrať jedného dodávateľa na elektrinu aj plyn. Ak ste si vybrali VSE, je možné dohodnúť si termín TU.
Nezabudnite si:  kúpnu zmluvu, preberací protokol, návrh na vklad.

2. Prihlásenie sa u správcu bytového domu. (len pri byte). Správcu aj jeho adresu nájdete v kúpnej zmluve. 
TIP 1: na stránke daného správcu si pozrite stránkové hodiny. Väčšinou v utorok a vo štvrtok nič nevybavíte.

TIP 2: niektorí správcovia požadujú rozhodnutie z katastra o povolení vkladu kúpnych zmlúv, takže pokiaľ tam nechcete chodiť na dvakrát, počkajte na rozhodnutie z katastra. Rozhodnutie vám príde na adresu trvalého pobytu.

Nezabudnite si: rozhodnutie z katastra, preberací protokol.

3. Koncesionárske poplatky. Za nehnuteľnosť, ktorá je nahlásená na elektrinu je potrebné platiť koncesionárske poplatky. Ak ste odberateľom elektriny evidovaný na viacerých odberných miestach, platíte len za jednu nehnuteľnosť. Musíte to však preukázať vyberateľovi úhrady.
Nahlásenie môžete urobiť na každej pošte, alebo jednoduchšie na stránke: https://uhrady.rtvs.sk/

Stránka vám vygeneruje platobné údaje, nastavíte si trvalý príkaz a už len platíte. Poplatok je 4,64 eur mesačne.  (Na zníženú sadzbu 2,32 majú nárok poberatelia starobného, invalidného, vdovského a sirotského dôchodku.)
K vyplneniu údajov si vezmite zmluve o dodávke elektriny a kúpnu zmluvu.

4. Zmena trvalého pobytu.  Ak ste sa rozhodli zmeniť trvalý pobyt, môžete tak urobiť na mestskom alebo obecnom úrade.
Ak nie ste jediným vlastníkom, potrebujete aj písomné potvrdenie s osvedčeným podpisom o súhlase s prihlásením od všetkých vlastníkov.

Nezabudnite si: OP, rozhodnutie z katastra o povolení vkladu.
Dôležité: do 30 dní od zmeny je nutná výmena občianskeho preukazu na polícii. Zmena nezabudnite nahlásiť aj svojmu zamestnávateľovi. Pokiaľ nie ste zamestnancom, musíte zmenu nahlásiť na zdravotnej a sociálnej poisťovni. Po zmene trvalého pobytu by ste sa mali nahlásiť aj na komunálny odpad.

5. Daň  z nehnuteľností. Musíte si splniť oznamovaciu povinnosť k dani z nehnuteľností do 31.1 nasledujúceho roku. V Košiciach tak urobíte na Magistráte mesta Košice. Priznanie môžete poslať aj poštou, alebo ak máte elektronický OP aj elektronicky.

6. Komunálny odpad. Povinnosť splniť si oznamovaciu povinnosť k poplatku za komunálny odpad vzniká nadobudnutím nehnuteľnosti alebo trvalým pobytom.  Urobíte tak v obci, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. V Košiciach tak urobíte na Magistráte mesta Košice.  Ak však preukážete, že sa v obci nezdržiavate a platíte za odpad už niekde inde, platiť by ste nemali.

Sme s vami pri prepise elektriny, plynu a u správcu. Pri odovzdaní nehnuteľnosti donesieme aj tlačivo na nahlásenie na daň z nehnuteľností, ktoré za vás odnesieme na magistrát. V prípade, že nemáte čas,  viete nám dať splnomocnenie a prepisy vybavíme za vás.

 


Predaj nehnuteľnosti


 

1. Odhlásenie sa z odberu elektriny a plynu. (na VSE, SPP). Pri predaji domu idete aj na vodárne. Ako náš klient len podpíšete tlačivo na ukončenie odberu, ktoré donesieme k odovzdaniu nehnuteľnosti a nový majiteľ sa s tlačivom nahlási aj bez vašej prítomnosti.

Nezabudnite si:  kúpnu zmluvu, preberací protokol, návrh na vklad.

2. Odhlásenie sa u správcu bytového domu. (len pri byte). Ak má správca dostupné tlačivo, donesieme ho na byt. Ak nemáte čas, môžete nás splnomocniť na prepis.
TIP: na stránke daného správcu si pozrite stránkové hodiny. Väčšinou v utorok a vo štvrtok nič nevybavíte.

Nezabudnite si: rozhodnutie z katastra, preberací protokol.

3. Koncesionárske poplatky. Odhlásenie môžete urobiť na každej pošte, alebo jednoduchšie na stránke https://uhrady.rtvs.sk/ K vyplneniu údajov si vezmite zmluve o dodávke elektriny a kúpnu zmluvu.

4. Zmena trvalého pobytu.  Ak sa rozhodnete pre zmenu trvalého pobytu, môžete tak urobiť na mestskom alebo obecnom úrade. Odhlásenie z trvalého pobytu vás môže aj nový majiteľ.

Nezabudnite si: OP, rozhodnutie z katastra o povolení vkladu.
Dôležité: do 30 dní od zmeny je nutná výmena občianskeho preukazu na polícii. Zmena nezabudnite nahlásiť aj svojmu zamestnávateľovi. Pokiaľ nie ste zamestnancom, musíte zmenu nahlásiť na zdravotnej a sociálnej poisťovni. Po zmene trvalého pobytu by ste sa mali nahlásiť aj na komunálny odpad.

5. Daň  z nehnuteľností. Odhlásenie k dani z nehnuteľností do 31.1 nasledujúceho roku. V Košiciach tak urobíte na Magistráte mesta Košice. Priznanie môžete poslať aj poštou, alebo ak máte elektronický OP aj elektronicky.

6. Komunálny odpad. Nezabudnite, že ak sa odhlásite z poplatku za komunálny odpad, nahláste sa v mieste nového trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu.