Čo potrebujete k schváleniu hypotekárneho úveru

Čo potrebujete k schváleniu hypotekárneho úveru

K tomu, aby ste mohli mať schválený úver potrebujete:

- podpísanú rezervačnú zmluvu, alebo podpísanú zmluvu o budúcej zmluve, alebo návrh kúpnej zmluvy (návrh KZ nemusí byť podpísaný),
- občiansky preukaz majiteľov nehnuteľnosti,
- znalecký posudok na nehnuteľnosť,
- vaše doklady o príjme, prácovnú zmluvu, aťd.  To už sa líši podľa toho, akú máte formu príjmu (tpp, živnosť, s.r.o), v akej banke žiadate úver atď. Tieto informácie vám už povedia v banke alebo finančný poradca.

Doklady o príjme môžete nosiť už počas hľadania vašej novej nehnuteľnosti. 

Dôležité: pokiaľ ste nedoložili všetky podklady, banka nezačne úver schvaľovať. Takže ak ste napríklad doložili všetky podklady pred týždňom, ale nemali ste napr. znalecký posudok, alebo nejaký doklad o príjme, ktorý si banka vyžaduje, banka nerobí žiadne úkony, až pokiaľ nedoložíte posledný dokument.