Čo potrebujete k schváleniu hypotekárneho úveru

Čo potrebujete k schváleniu hypotekárneho úveru

K tomu, aby ste mohli mať schválený úver potrebujete:


- podpísanú rezervačnú zmluvu, alebo podpísanú zmluvu o budúcej zmluve, alebo návrh kúpnej zmluvy (návrh KZ nemusí byť podpísaný),


- občiansky preukaz majiteľov nehnuteľnosti


- znalecký posudok na nehnuteľnosť


- vaše doklady o príjme, prácovnú zmluvu, aťd.  To už sa líši podľa toho, akú máte formu príjmu (tpp, živnosť, s.r.o), v akej banke žiadate úver atď. Tieto informácie vám už povedia v banke alebo finančný poradca.


A až keď už máte všetky podklady, posiela banka žiadosť o schválenie úveru. Takže ak si myslíte, že už máte všetko, ale nemáte napr. znalecký posudok, úver sa ešte schvaľovať nezačal.