Bezpečné uhradenie kúpnej ceny

Bezpečné uhradenie kúpnej ceny

Pri úhradu kúpnej ceny z vlastných zdrojov, alebo kombináciou hypotekárneho úveru a veľkej  čiastky vlastných zdrojov odporúčame využiť úschovu kúpnej ceny do notárskeho depozitu, alebo v horšom prípade na vinkulovanom účte v banke.Je to najbezpečnejší spôsob vyplatenia kúpnej ceny, keďže majiteľom budú peniaze uvoľnené notárom alebo bankou až po predložení listu vlastníctva, kde bude ako nový majiteľ zapísaný kupujúci. Medzi ťarchami budú uvedené len ťarchy odsúhlasené v kúpnej zmluve a notárskej úschove. Notár peniaze neuvoľní, ak sa na liste vlastníctva objaví neželaná ťarcha.


Rozdiel medzi notárskou úschovou a bankou je ten, že účet kupujúceho v banke môže exekútor zablokovať.


Mohlo by sa stať, že ak by po podaní kúpnych zmlúv a návrhov na vklad exekútor zablokoval účet, predávajúci by peniaze neobdržal aj napriek tomu, že nehnuteľnosť previedol na kupujúceho.


Z toho dôvodu uprednostňujeme notársku úschovu pred vinkuláciou v banke. 


 


 


 


Ing. Martin Seman 
+421 948 863 836
seman@visualreal.sk