Aké doklady potrebujete k schváleniu úveru a koľko to bude trvať?

Aké doklady potrebujete k schváleniu úveru a koľko to bude trvať?


Zložili ste zálohu za nehnuteľnosť a chcete vedieť čo bude ďalej? Kedy budete mať hypotekárny úver schválený? Aké doklady potrebujete?


 

Náš klient je vždy vopred informovaný o ďalšom kroku, čo robíme my a čo potrebujeme od vás, ako od žiadateľa o úver. Zároveň zabezpečujeme plynosť priebehu celého procesu pri schvaľovaní a dávame pozor, aby bolo všetko vždy načas. Našú prácu oceňuju klienti, ktorí chcú mať vzdy o všetkom prehľad, ale aj klienti, ktorí nemajú žiadne skúsenosti a spoliehajú sa na nás, že sa za nich o všetko postaráme.

1. Kedy bude hypotekárny úver schválený? Od doloženia všetkých dokladov do banky by štandardný úver mal byť schválený do 2 týždňov. Jednoduchý úver v jednej banke môže byť schválený do 2 dní, až po komplikovanejší v inej banke aj 30 dní. Ak budete dofinancovávať nehnuteľnosť stavebným úverom, je potrebné k dobe započíťať pre istotu ďalšie 2 týždne.  

2. Aké doklady potrebujete k schváleniu hypotekárneho úveru? 

K tomu, aby ste mohli mať schválený úver potrebujete:

- podpísanú rezervačnú zmluvu, alebo podpísanú zmluvu o budúcej zmluve, alebo návrh kúpnej zmluvy (návrh KZ nemusí byť podpísaný),
- občiansky preukaz majiteľov nehnuteľnosti, 
- znalecký posudok na nehnuteľnosť,
- vaše doklady o príjme, prácovnú zmluvu, aťd.  To už sa líši podľa toho, akú máte formu príjmu (DU, TPP, SZČO, s.r.o) a v akej banke žiadate úver. Podľa druhu nehnuteľnosti, vášho príjmu vám povieme, ktoré dokumenty nám môžete dať, aby sme vedeli podávaž žiadosť čim skôr, akonáhle si nájdete svojú vysnívanú nehnuteľnosť. 

Dôležité: pokiaľ ste nedoložili všetky podklady, banka nezačne úver schvaľovať. Takže ak ste napríklad doložili všetky podklady pred týždňom, ale nemali ste napr. znalecký posudok, alebo nejaký doklad o príjme, ktorý si banka vyžaduje, banka nerobí žiadne úkony, až dokiaľ nedoložíte posledný dokument. Iný prípad je, ak ste doložili všetky dokumenty, ale banka si vyžiada ešte dodatočný dokument. 

3. Predschválenie hyp. úveru. Ak už viete, ktorá banka bude pre vás najlepšia a  chcete mať istotu, že vám úver vyjde, je možné si hyp. úver nechať predschváliť (ak daná banku túto možnosť ponúka). Následne sa do banky doložia doklady k vybranej nehnuteľnosti.

Každý prípad je v niečom iný, preto sa spoľahnite na odborníka v obore a naplánujeme za vás celý proces, aby ste sa vyhli riziku a starostiam.