Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností - Visual real, s.r.o.
Bezplatná konzultácia

Kúpili/predali ste nehnuteľnosť a neviete kedy podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?  Ako správne vyplniť daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

1. Kedy podávať daňové priznanie na daň z nehnuteľností? Daňové priznanie podávate do 31.1 nasledujúceho kalendárneho roka, od kedy ste nehnuteľnost nadobudli/predali. Sleduje sa dátum zápisu na katastrálnom úrade.

Príklad 1. Podpísali ste kúpnu zmluvu na byt 01.12.2020, vyplatili ste kúpnu cenu napr. 5.12.2020, kataster vás zapísal ako vlastníka bytu 30.12.2020. Z toho vyplýva, že ste nadobudli nehnuteľnosť v roku 2020 a do 31.01.2021 musíte podať daňové priznanie. To isté platí, ak ste byt predávali.
Príklad 2. Podpísali ste kúpnu zmluvu na byt 01.12.2020, vyplatili ste kúpnu cenu napr. 5.12.2020, kataster vás zapísal ako vlastníka bytu až 03.01.2021. Z toho vyplýva, že ste nadobudli nehnuteľnosť v roku 2021 a do 31.01.2022 musíte podať daňové priznanie. To isté platí, ak ste byt predávali.

2. Ako vypĺňať daňové priznanie. Tlačivo nájdete na stránke TU:
Vypĺňaťe prvú stranu, druhú stranu (súhrn príloh) a zvyšné strany podľa toho, či ste nadobudli pozemok (oddiel II.), dom (oddiel III.), byt ( oddiel IV.). Tlačivo je prispôsobené tak, že zmena vlastníka prebehla v roku 2020.

3. Kde podávať daňove priznanie k dani z nehnuteľností?
Daňové priznanie podávate správcovi dane, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak ste kúpili nehnuteľnosti v Košiciach, tak na Magistráte mesta Košice (Trieda SNP 48A
040 11 Košice - Západ). 

4. Aké doklady potrebujete k podaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti?
Vyplnené daňové priznanie a list vlastníctva s už novým majiteľom. Nezabudnite list vlastníctva pripojiť k daňovému priznaniu. 

Verím, že vám tento blog pomohol a najbližšie, keď budete predávať / kupovať byt, dom či pozemok, nás oslovíte a vyhnete sa tak všetkým starostiam, ako tak už urobilo mnoho spokojných klientov pred vami.

Visual real, s.r.o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

Zanechať kontakt


Zanechajte mi Váš kontakt a obratom sa vám ozvem

Napísať správu